Informatie SARS-COVID 19 pandemie

Vooreerst geef ik graag mee dat ik in mijn praktijk zelf, geen COVID testen afneem. De drukte van de raadpleging laat dit niet toe in nu reeds overvolle agenda, mijn leeftijd neigt naar de risicogroep voor complicaties bij een infectie en ik heb niet de accommodatie van een aparte ruimte om te testen

Ik verwijs voor testen door naar het triagecentrum Antwerpen Oost of het testdorp Antwerpen, sinds 3 juni: Vogelzanglaan.

 

Wie testen en waar

 

 • U hebt geen symptomen maar werd gecontacteerd door de contacttracing omdat u een high risk contact kan gehad hebben of u keert terug uit een zone oranje of rood terug en u hebt uw “Passenger locater form” ingevuld waarna u een SMS kreeg met de vraag tot testen en quarantaine. Dan hebt u van uw arbeidsgeneesheer, CLB, de contactracing of na het invullen van de PLF een CTPC  Corona Test Prescription Code gekregen. In principe kunnen deze allen een CTPC genereren zondar dat u hiervoor uw huisarts dient te belasten.
  Met deze code kan u op de website https://testcovid.doclr.be een afspraak maken in een tiragepost of op testcovid.be in het testdorp. Zo u geen CTPC ontving kan deze door de huisarts aangemaakt worden.

 • Reizigers die vertrekken en waar het land van bestemming een test eist, kunnen terecht op het testdorp , via testcovid.be en kiezen daar voor ik koop een test ! Of in een van de laboratoria na afspraak terug te vinden in de lijst testlocaties reizigers.

 

 • U hebt symptomen behorend tot de gevalsdefinitie.

 • 1 symptoom uit de groep:

  • Reukverlies

  • Smaakverlies

  • Droge hoest (die nieuw is en niet chronisch is)

  • Pijn op de borst

  • Kortademigheid

 • Minstens 2 symptomen uit de groep:

  • Koorts > 37,8

  • Neusloop

  • Keelpijn

  • Spierpijn

  • Hoofdpijn

  • Griepaal gevoel

  • Diarree

 

Dan kan de test in het testdorp terecht bij lichte symptomen of in het triagecentrum  en dit steeds pas na het aanmaken en doorgeven van een elektronische aanvraag (e-form) en het genereren van een CTPC  door uw GMD houdende huisarts. Uw GMD houdende arts kan de afspraken in het triagecentrum inboeken.

 

Bij lichte symptomen gaat de voorkeur uit naar een test in het testdorp om de triageposten niet te overbelasten.

Tot het resultaat van uw test bekend is blijven uw huisgenoten in quarantaine.

Resultaat en implicaties van de test

 

Het resultaat van uw test kan u normaal zelf terug vinden door in te loggen op Cozo.be met uw e-id met een kaartlezer of met Itsme.

 • Uw test is positief: dit wil zeggen dat u de infectie doormaakt of doorgemaakt hebt en dat u 7 dagen in isolatie moet en dit tot minsten 3 dagen zonder majeure symptomen. Uw huisgenoten en uw high riskcontacten gaan in quarantaine voor 7 dagen met een test op dag 7 vanaf het laatste contact.

 • U had symptomen en uw test is negatief. Dan maakt u waarschijnlijk een andere infectie door en kan u het werk hervatten na het stoppen van uw symptomen en advies van uw huisarts.

 • Asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contacttracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan . De nieuwe teststrategie vanaf 23 november stelt dat een test moet uitgevoerd worden  7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Indien deze test negatief is kan de quarantaine opgeheven worden en moet u de volgende 7 dagen waakzaam blijven voor het eventueel optreden van latere symptomen. Indien uw test toch positief is, start op dat moment 7 dagen isolatie.

 • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen.

 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. voor 7 dagen, met een PCR test op de dag van terugkeer en een test op dag 7, indien beide negatief zijn, kan hun quarantaine opgeheven worden. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders. Voor reizigers uit UK, Zuid Afrika of Brazilië geldt 10 dagen quarantaine.

 • De patiënt die van de contacttracing een SMS  met quarantaine code kreeg kan zelf een quarantaine attest downloaden via https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine

 

Verschil tussen isolatie en quarantaine

 

 • Isolatie:
  Isolatie geldt voor bevestigde gevallen (i.e. positieve test). Essentiële verplaatsingen mogen niet.Indien je de enige binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten (bv. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek,…). Minstens 7 dagen.De huisarts beslist hoe lang deze periode duurt in functie van symptomen.

 • Quarantaine:
  De duur van de quarantaine thuis is ten minste 7 dagen na het laatste risicovolle contact, mits een negatieve test op dag 7. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd worden en direct contact met andere mensen vermeden worden. Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, begint de periode van 7 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.Tijdens de 7-daagse quarantaineperiode en de 7 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen: Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen. Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar). De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen. Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 7 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.

testcovidbe-logo-e1597408722697-300x48.p
cozo.jpg
2020-11-21_15-07-15.jpg
covid.jpg
pdf logo.png

Testlocaties reizigers

covidcel.jpg