top of page

Vaccinaties

Risicofactoren voor ernstige gevolgen na een Covid infectie, maar ook voor griep zijn

-Leeftijd

-Obesitas

-Zwangere vrouwen in elk stadium van de zwangerschap

-Immunosuppressie als gevolg van een ziekte of behandeling

- Hartpatienten, longpatienten, nierpatienten of leverlijden.

Aangezien voor deze risicogroepen meer complicaties en een ernstiger verloop zou kunnen optreden zijn, zou men een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad moeten  bereiken in deze  risicogroepen voor zowel COVID-19- als griep.

Voor Covid  zou best gevaccineerd worden begin tot half oktober aangezien men de piek  van de infectieperiode voorspeld naar eind oktober.

Het vaccin kan bij de apotheker gegeven worden, inschrijven hiervoor is nodig aangezien dit vaccin in flacons komt en dus gegroepeerd moet kunnen toegediend worden om geen dosissen te moeten weggooien na aanprikken en optrekken van het vaccin. De deelnemende apotheken kan men vinden op https://www.apotheek.be/

Het betere moment voor de  griepvaccinatie is, aangezien de piek van de griepepidemie steeds pas in voorjaar valt, vanaf de tweede helft van november tot eind december

bottom of page